Tin tức nổi bật

  • Đã thành thông lệ, dịp cuối năm Chi Tiết

  • Ra quân làm sạch con đường gốm sứ Chi Tiết

  • Đến thăm làng gốm Bát Tràng Chi Tiết

  • Đôi rồng 35 mét trên mặt nước hồ Tây Chi Tiết